دیکوی نامی تازه  در صنعت فرآوری آبزیان با تجربه گروهی از متخصصین این حوزه است. این گروه با داشتن چرخه کامل تولید شامل کارگاه تکثیر لارو غذای میگو، مزارع پرورش، کارخانه فرآوری و سردخانه.میگو وانامی با کیفیت عالی و بدون آنتی بیوتیک تولید می کند.

مزرعه

ما میگوی وانامی بدون آنتی بیوتیک را با کیفیت ممتاز در مزارع اختصاصی جنوب کشور تولید می کنیم. آب دریای بدون آلودگی که از خلیج فارس هدایت می شود، پس از تصفیه به مزارع پمپاژ می شود.

فرآوری

میگوهای تازه ما پس از برداشت با دقت به کارخانه فرآوری منتقل می شوند. سپس دسته بندی، بسته بندی، منجمد و با رعایت شرایط بهداشتی در سردخانه نگهداری می شوند.

صادرات

ما محصولات خود را به اروپا، شرق آسیا صادر می کنیم. ما می توانیم حمل و نقل را مستقیماً از ایران یا صادرات مجدد از امارات متحده عربی و سلطان نشین عمان انجام دهیم.

بسته بندی

بسته بندی و چاپ با توجه به نیاز و نیاز مشتریان.

فرآوری

کارخانه تولیدی با ظرفیت فرآوری 2000 تن در سال

لارو میگو

کارگاه تکثیر با ظرفیت 200 میلیون قطعه در سال

غذای میگو

کارخانه تولیدی با ظرفیت تولید 3500 تن در سال

سردخانه

کارخانه فرآوری و بسته بندی با ظرفیت 3000 تن

پرورش میگو

کارخانه هایی با ظرفیت تولید 3000 تن

میگوی وانامی

وانامی با پوست و سر
HOSO
سایز 30/40, 40/50, 50/60, 60/70, 70/80, 80/100,100/120
کیفیت محصول A1 و A2، بدون آنتی بیوتیک و مواد افزودنی
بسته بندی به دو صورت: جعبه 2 کیلویی در کارتن اصلی 12 کیلویی و بلوک 6 کیلویی
Headless Shell-On
HLSO
سایز 30/40, 40/50, 50/60, 60/70, 70/80, 80/100,100/120
کیفیت محصول A1 و A2، بدون آنتی بیوتیک و مواد افزودنی
بسته بندی به دو صورت: جعبه 2 کیلویی در کارتن اصلی 12 کیلویی و بلوک 6 کیلویی
وانامی بدون پوست با دم
PDTO
سایز 30/40, 40/50, 50/60, 60/70, 70/80, 80/100,100/120
کیفیت محصول A1 و A2، بدون آنتی بیوتیک و مواد افزودنی
بسته بندی به دو صورت: جعبه 2 کیلویی در کارتن اصلی 12 کیلویی و بلوک 6 کیلویی
وانامی بدون پوست و سر
PD
سایز 30/40, 40/50, 50/60, 60/70, 70/80, 80/100,100/120
کیفیت محصول A1 و A2، بدون آنتی بیوتیک و مواد افزودنی
بسته بندی به دو صورت: جعبه 2 کیلویی در کارتن اصلی 12 کیلویی و بلوک 6 کیلویی
وانامی بدون پوست با دم پخته شده
Cooked PDTO
سایز 30/40, 40/50, 50/60, 60/70, 70/80, 80/100,100/120
کیفیت محصول A1 و A2، بدون آنتی بیوتیک و مواد افزودنی
بسته بندی به دو صورت: جعبه 2 کیلویی در کارتن اصلی 12 کیلویی و بلوک 6 کیلویی
وانامی بدون پوست و سر پخته شده
Coocked PD

سایز 30/40, 40/50, 50/60, 60/70, 70/80, 80/100,100/120
کیفیت محصول A1 و A2، بدون آنتی بیوتیک و مواد افزودنی
بسته بندی به دو صورت: جعبه 2 کیلویی در کارتن اصلی 12 کیلویی و بلوک 6 کیلویی

وانامی با پوست و سر پخته شده
Coocked HOSO

سایز 30/40, 40/50, 50/60, 60/70, 70/80, 80/100,100/120
کیفیت محصول A1 و A2، بدون آنتی بیوتیک و مواد افزودنی
بسته بندی به دو صورت: جعبه 2 کیلویی در کارتن اصلی 12 کیلویی و بلوک 6 کیلویی
نیاز به مشاوره ، انتقاد ، پیشنهاد دارید؟

بی صبرانه منتظریم

dicuy.com@gmail.com

dicuy.com@

dicuy.com@

dicuy.com@

بوشهر ، منطقه ویژه اقتصادی ، خیابان سلامت

4568 741 991 98+